Management KNF Groep

Wij geloven dat het van groot belang is om dichtbij onze klanten te staan. Dit betekent dat we vertrouwen op de expertise van al onze medewerkers onder leiding van de lokale directeuren van onze 17 nationale bedrijven wereldwijd. Om een uniform kader voor corporate governance te bieden, heeft de KNF de Groepsraad ingesteld. Dit orgaan ondersteunt de directeuren over de hele wereld bij het uitvoeren van de KNF-klantenbelofte, het continu optimaliseren van onze dienstverlening en het versterken van onze positie als innovatieleider. 

Martin Becker

Martin Becker

Chief Executive Officer

"Onze zakenpartners hebben vertrouwen in ons - in onze oplossingen en in onze stabiliteit en autonomie. Ik probeer er persoonlijk voor te zorgen dat dit vertrouwen gerechtvaardigd is. Daardoor word ik elke dag gemotiveerd.” 

Alexander Heizler

Alexander Heizler

Chief Operating Officer (Deputy CEO)

"Naast onze resultaatgerichte en innovatieve aanpak geloof ik dat het succes van KNF als technologieleider ook te danken is aan onze duurzame strategie en onze wereldwijde aanwezigheid." 

Reto Furrer

Reto Furrer

Chief Sales & Marketing Officer

"Om de juiste oplossingen te kunnen bieden, moeten we begrijpen voor welke uitdagingen onze klanten staan. Dit betekent dat communicatie en klantnabijheid cruciale factoren zijn voor ons succes." 

Christian Kissling

Christian Kissling

Chief Technical Officer

”Innovatie en kwaliteit maken integraal deel uit van onze cultuur. Wij worden gedreven door de ambitie om oplossingen op maat te ontwikkelen voor onze klanten en om daarvoor nieuwe wegen in te slaan.”

Thomas Klemm

Thomas Klemm

Chief Information Officer

"Diversiteit is een sterkte waarvan we elke dag kunnen profiteren. Daarvoor hebben we een betrouwbaar en veilig communicatienetwerk en efficiënte processen nodig. Digitale technologieën stellen ons in staat om nieuwe en sterkere relaties over de hele wereld op te bouwen." 

Hartmut Lamparter

Hartmut Lamparter

Chief Financial Officer

"Voor ons zijn de relaties tussen onze medewerkers, klanten, leveranciers en zakenpartners van het grootste belang. Wij zijn van mening dat langdurige partnerschappen op basis van wederzijds vertrouwen een sleutelfactor voor ons succes zijn." 

Meer informatie over KNF