Privacyverklaring

Voorwoord  
Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die naar u als persoon herleidbaar zijn, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen en uw gebruikersgedrag. 
 
1 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 
Verantwoordelijk volgens artikel 4, lid 7, Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van de EU is  

KNF DAC GmbH  
c/o WeWork Companies Inc. 
Axel-Springer-Platz 3 
D-20355 Hamburg 
Wettelijke vertegenwoordiger(s): Alexander Huber, directeur.  
 
2 Contactgegevens van de functionaris voor privacybescherming 
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op dataprivacy@knf.com met als onderwerp "functionaris voor privacybescherming" of via ons postadres met de toevoeging "aan de functionaris voor privacybescherming".  
 
3 Algemene gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website 
In geval van een puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij naast de technische informatie over het eindapparaat dat u gebruikt (besturingssysteem, schermresolutie en andere, niet-persoonsgerelateerde kenmerken) en de browser (versie, taalinstellingen), met name het openbare IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, met inbegrip van de datum en het tijdstip van het bezoek. In de regel weten wij of onze serviceprovider niet wie er achter een IP-adres zit, tenzij u ons gegevens verstrekt waarmee wij u kunnen identificeren, terwijl u onze website gebruikt. 

De verzamelde gegevens zijn technisch noodzakelijk om u onze website te kunnen presenteren en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.  

De rechtsgrondslag is ons rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. 

In het kader van de belangenafweging conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f AVG hebben wij rekening gehouden met en een afweging gemaakt tussen ons belang bij de beschikbaarstelling van de site en uw belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften inzake privacybescherming. Aangezien de volgende gegevens technisch gezien soms nodig zijn om onze service te kunnen verlenen, om u onze website te kunnen aanbieden en ook om de stabiliteit en veiligheid te garanderen, in het bijzonder om bescherming te bieden tegen misbruik, zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze gegevens - met een op de stand van de techniek gebaseerde waarborging van de dataveiligheid - kunnen worden verwerkt, waarbij op passende wijze rekening wordt gehouden met uw belang bij een verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake privacybescherming. 

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.

4 Cookies – Algemene informatie

 

5 Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De entiteit die verantwoordelijk is voor de gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland, 1600. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

De KNF-website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymize IP". Dit betekent dat uw IP-adres dat door het Google Analytics-cookie wordt verzameld, door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.  In opdracht van KNF gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te verlenen in verband met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google.  

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6, lid 1 sub. 1, letter a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken zoals hierboven beschreven door uw cookie-voorkeuren aan te passen. 

U kunt ook reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen in de instellingen van uw browser. Als u dat doet, is het mogelijk dat u niet alle functies van de websites in hun volle omvang kunt gebruiken. 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 
 
6 Google Tag Manager / Ad Manager 
In geval van uw toestemming gebruiken we de Google Tag Manager van de provider Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online reclame en sociale kanalen vast te leggen, om remarketing en targeting op doelgroepen op te zetten en om websites te testen en te optimaliseren. We gebruiken de Tag Manager voor de Google Analytics-dienst. Als u dit heeft gedeactiveerd, zal de Google Tag Manager rekening houden met deze deactivering. Voor meer informatie over de Google Tag Manager zie: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

7 Contactformulier / Reparatie-contactformulier 

Wanneer u per Email of via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (naam, bedrijf, emailadres, adres en, indien van toepassing, land en telefoonnummer, klantnummer, bestelnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Voor zover wij om input vragen via ons contactformulier, die niet nodig is om contact op te nemen, hebben wij deze altijd als optioneel gemarkeerd. Deze informatie dient ons om uw aanvraag te concretiseren en de afhandeling van uw aanvraag te verbeteren. Het verstrekken van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, Art. 6 par. 1 p. 1 let. a) AVG. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijvoorbeeld emailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw verzoek te beantwoorden. U kunt deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken via het emailadres (dataprivacy@knf.com).

 

Als u ons uw gegevens stuurt in het kader van een aanvraag via het contactformulier, zullen we deze gegevens overzetten naar ons CRM-systeem om in de toekomst opnieuw contact met u op te nemen via de communicatiekanalen die u hebt opgegeven. Dit kunnen nieuwsbrieven of Emails zijn over onderwerpen zoals nieuwe producten/diensten of uitnodigingen voor evenementen. Het doel van deze gegevensverwerking is het aanknopen en/of intensiveren van contacten met onze klanten. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 p. 1 let. a) AVG. U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken via het emailadres (dataprivacy@knf.com).

 

Uw gegevens, die we hebben ontvangen in het kader van het contact met u, zullen worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, uw verzoek volledig is bewerkt en er geen verdere communicatie met u nodig of door u gewenst is.

 

De aanbieder van het CRM-systeem dat wij gebruiken, is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München, Duitsland. Daarbij gaat het om een softwareoplossing die verschillende aspecten afdekt. Deze omvatten contactenbeheer, opportunity-management en lead-management. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in de EU/EER. In het kader van aanvragen kunnen uw gegevens echter ook worden doorgegeven aan de medewerkers binnen de KNF Group die verantwoordelijk en bevoegd zijn voor uw soort aanvraag. Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, hebben wij de standaard contractbepalingen van de EU gehanteerd voor de serviceprovider om een veilig niveau van privacybescherming te waarborgen. Meer informatie over de aard en omvang van de gegevensverzameling door de aanbieder en over de opslagtermijnen, is te vinden in het privacybeleid van de provider op https://www.salesforce.com/company/privacy/ .

 

8 Friendly Captcha
Om de veiligheid van onze formulieren te optimaliseren, gebruiken wij de dienst "Friendly Captcha", die door FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Duitsland, ter beschikking wordt gesteld. Dit tool heeft de functie om het onderscheid te maken of de in het contactformulier ingevoerde gegevens door een natuurlijke persoon ingevoerd zijn of dat deze door een machine en geautomatiseerde verwerking misbruikt worden. Door het gebruik van FriendlyCaptcha kunnen wij geautomatiseerde software blokkeren en de website beschermen tegen spam en misbruik.


Bij gebruik van FriendlyCaptcha worden geen persoonsgebonden gegevens doorgegeven of verwerkt. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u hier.: https://friendlycaptcha.com/privacy/gdpr/

9 Overdracht van gegevens 
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. 

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden in de volgende gevallen: 
• u hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven, 
• de openbaarmaking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een groter te verdedigen belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens aan derden, 
• wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven, en 
• het is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de afhandeling van een contractuele relatie met u. 
• in geval van een legitiem belang van onze kant.  

Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van een contactaanvraag van uw zijde via de contactformulieren doorgegeven. De gegevens die in het contactformulier worden ingevuld, worden binnen de KNF-groep doorgegeven om het mogelijk te maken om u een optimaal antwoord op uw vraag te geven. Sommige van onze locaties zijn te klein om de aanvragen effectief te kunnen verwerken. Grotere locaties kunnen dit dan overnemen. De gedeelde toegang van de KNF-groep tot contactverzoeken komt dus niet alleen u, maar ook ons ten goede. De rechtsgrondslag voor het doorsturen is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG, d.w.z. ons rechtmatige belang om onze klanten de best mogelijke antwoorden te kunnen bieden en zo het contact met de klant te verbeteren.  

Bovendien heeft onze webhoster Corpex Internet GmbH, Schauenburgerstraße 6, 20095 Hamburg, Duitsland, toegang tot uw persoonlijke gegevens, wat onvermijdelijk is binnen het kader van de hosting en dus niet kan worden uitgesloten. In het kader van een contractuele overeenkomst zorgen wij er echter voor dat onze webhost uw gegevens niet zonder toestemming gebruikt en deze veilig opslaat.  

Daarnaast gebruiken we een virtuele server van Amazon Web Services als cloud-oplossing en het Content Delivery Network Cloudfront. Contractuele overeenkomsten voor de bescherming van uw gegevens zijn ook hier van toepassing.

De webserver bevindt zich in Frankfurt.   

10 Nieuwsbrief
Algemene informatie

Wanneer u uw toestemming verleent in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 (a) GDPR, kunt u zich inschrijven voor onze blognieuwsbrief. Daarmee verschaffen wij u informatie over onze recent gepubliceerde blogartikelen.

Onze inschrijfprocedure is gebaseerd op een dubbel opt-in proces. Dat betekent dat wij, nadat u zich hebt ingeschreven, een Email sturen naar het opgegeven emailadres waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u uw inschrijving niet bevestigt, zal de toegang tot uw informatie worden geblokkeerd en zal de informatie na een maand automatisch worden gewist.

Bovendien slaan wij het IP-adres op dat u gebruikt om u in te schrijven en om uw inschrijving te bevestigen, alsmede de tijdstippen waarop u dat doet. Met dit proces genereren wij een bewijs van uw inschrijving en stelt ons in staat eventuele gevallen van misbruik van uw persoonsgegevens op te lossen.

De enige informatie die u moet verstrekken om de nieuwsbrief te ontvangen, is uw emailadres. Andere speciaal vermelde informatie kan vrijwillig worden meegedeeld en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Zodra u dit hebt bevestigd, slaan wij uw emailadres op om u de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 (a) AVG.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt dit doen door te klikken op de link in elke nieuwsbrief die wij u toesturen, of door contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde emailadres.

Wij maken gebruik van de diensten van onze service provider MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. uw emailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. De basis voor de doorgifte van gegevens naar de VS zijn standaardcontractbepalingen die door de Europese Unie zijn goedgekeurd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een Email opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de Email verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden herleid tot de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een link beschikbaar. Bovendien kunt u zich op de website direct afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 let. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft onverlet door de intrekking van de toestemming. De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp, nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.
 
11 Sociale plugins / tools 
LinkedIn 

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn social-plugin.  
LinkedIn (Betreiber: LinkedIn, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA) 
Deze plugin verzamelt gewoonlijk standaard gegevens van u en draagt deze over aan de servers van de aanbieder. Om de bescherming van uw privacy te waarborgen, hebben wij technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet zonder uw toestemming door de aanbieder van de plugin kunnen worden verzameld. Als u een pagina oproept waarop de plugin is geïntegreerd, wordt deze in eerste instantie gedeactiveerd. Alleen door te klikken op het betreffende symbool wordt de plugin geactiveerd en geeft u toestemming dat uw gegevens worden overgedragen aan de aanbieder. De wettelijke basis voor het gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 a AVG. 
 
Na activering verzamelt de plugin ook persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres en stuurt deze naar de servers van de aanbieder waar ze worden opgeslagen. Daarnaast plaatst de geactiveerde sociale plugin een cookie met een unieke identificatiecode wanneer de website in kwestie wordt benaderd. Dit stelt de provider eveneens in staat om profielen aan te maken over uw gebruiksgedrag. Dit gebeurt zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk van de aanbieder. Als u lid bent van het sociale netwerk van de aanbieder en u bent ingelogd op het sociale netwerk tijdens uw bezoek aan deze website, kunnen uw gegevens en informatie over uw bezoek aan deze website worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de exacte omvang van de gegevens die door de aanbieder worden verzameld. Voor meer informatie over de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking en over de rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over privacybescherming van de sociale netwerkprovider. Deze is beschikbaar op het volgende adres: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other 
 
Vimeo
Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Wanneer u een van de pagina's bezoekt die uitgevoerd is met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de server van Vimeo gemaakt. De Vimeo-server wordt meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft. Bovendien wil Vimeo uw IP-adres hebben. Dit geldt ook dan, wanneer u niet bij Vimeo ingelogd bent of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht aan de imeo-server in de VS. 

Wanneer u in uw Vimeo-account bent ingelogd, kan Vimeo uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit verhinderen, wanneer u uitlogt bij uw Vimeo-account. 

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij naar het Vimeo privacybeleid: https://vimeo.com/privacy
 
12 Informatie over de rechten van betroffen personen  
Elke betrokkene heeft een recht op informatie artikel 15 AVG, een recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG, een recht van verwijdering van gegevens op grond van artikel 17 AVG, een recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG, een recht op bezwaar op grond van artikel 21 AVG en een recht op gegevensoverdracht op grond van artikel 20 AVG.

Informatie over het recht van beroep 
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de privacybescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

Informatie over de herroeping van verleende toestemming 
U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen effectief is voor de toekomst. Verwerkingshandelingen die vóór de herroeping plaatsvonden, worden niet beïnvloed. 

Recht op bezwaar 
Op grond van art. 21, lid 1, zin 1 AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, zin 1, letter e of f AVG. Houd er rekening mee dat het kenbaar gemaakte bezwaar alleen effectief is voor de toekomst. Verwerkingshandelingen die vóór het bezwaar plaatsvonden, worden niet beïnvloed. 

Als wij dwingende, te beschermen redenen hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, is een bezwaar niet mogelijk.  

13 Aanvullende informatie voor bepaalde rechtsgebieden
Wij verstrekken aanvullende informatie over de privacy, de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie van potentiële en huidige klanten van KNF die zich in bepaalde rechtsgebieden bevinden.

Californië
De California Consumer Privacy Act ("CCPA") geeft inwoners van Californië (hier "consumenten" genoemd) de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die door KNF over die consument wordt verzameld.
• Recht op informatie: Een consument heeft het recht om te verlangen dat KNF aan de consument bekendmaakt welke persoonlijke informatie KNF verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en (indien KNF persoonlijke informatie zou verkopen) verkoopt.
• Recht op verwijdering: Een consument heeft het recht om te verlangen dat de persoonlijke informatie die KNF over de consument heeft verzameld, wordt verwijderd, hoewel daarvoor bepaalde uitzonderingen kunnen gelden.
• Recht om verkoop (van persoonlijke informatie) te verbieden: De wet van Californië behandelt de openbaarmaking van persoonlijke informatie door KNF in ruil voor een waardevolle tegenprestatie als "verkoop". KNF houdt zich niet bezig met dergelijke verkopen. Als de KNF zich met dergelijke verkopen zou bezighouden, dan zou een consument het recht hebben om te eisen dat er wordt afgezien (opt-out) van dergelijke verkopen.
• Recht om af te zien van financiële stimuleringsprogramma's (incentives): Als KNF financiële stimuleringsprogramma's zou aanbieden (met andere woorden, een programma waarbij KNF een consument een verschil in prijs- of serviceniveau zou aanbieden in ruil voor het verstrekken van persoonlijke informatie aan KNF), dan zou een consument het recht hebben om kenbaar te maken dat hij wenst af te zien van die programma's. KNF biedt dergelijke programma's niet aan.
• Recht op non-discriminatie: Een consument heeft het recht om niet gediscrimineerd te worden door KNF voor het uitoefenen van de rechten die de consument op grond van de CCPA geldend kan maken.

Als u een inwoner van Californië bent, of een geautoriseerde agent die optreedt namens een inwoner van Californië, en u wilt een van deze rechten uitoefenen, dan kunt u dat doen via een van de volgende methoden: (1) stuur een Email naar het volgende adres: dataprivacy@knf.com of (2) bel het volgende telefoonnummer (gratis in de Verenigde Staten):  
(844) 876-9908

Wanneer KNF een dergelijk verzoek ontvangt, zal het bedrijf, voordat het deze informatie verstrekt, vragen om verificatie van dat verzoek. Deze verificatie die kopieën van documenten kan omvatten, is nodig om met op zijn minst een redelijke mate van zekerheid de identiteit van de consument te bevestigen en om vast te stellen of de consument een inwoner van Californië is. Daarnaast zal KNF, indien het verzoek wordt gedaan door een gevolmachtigde agent die handelt namens een inwoner van Californië, ook vragen om een bevestiging van de consument dat de agent door die consument is gemachtigd om namens die consument te handelen met betrekking tot dat verzoek, alsmede om bevestiging van de identiteit van de agent. De specifieke aard en omvang van de informatie die door KNF wordt gevraagd om het verzoek te verifiëren is afhankelijk van de omstandigheden en kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder (bijvoorbeeld) de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie, en of de informatie die voor die verificatie moet worden verstrekt voldoende robuust is om bescherming te bieden tegen frauduleuze verzoeken of om verzonnen of gefabriceerd te zijn.

Canada
Als een persoon in Canada gevestigd is, heeft deze persoon de volgende rechten op grond van Canada's Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("PIPEDA"):
• Om te vragen of wij persoonlijke informatie over u hebben en te vragen om kopieën van dergelijke persoonlijke informatie en om informatie over de manier waarop deze wordt verwerkt;
• Om te verzoeken dat onjuiste persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd;
• Om te verzoeken dat persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, die worden verwerkt op basis van ingetrokken toestemming, of die worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wettelijke voorschriften worden verwijderd en
• Om een klacht in te dienen over onze werkwijzen in verband met uw persoonlijke gegevens.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar uitoefenen door contact met ons op te nemen. Als u een van deze dingen wilt doen, stuur dan een Email naar het volgende adres: dataprivacy@knf.com.

14 Links naar andere websites 
Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders. Wij wijzen erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de websites van KNF DAC GmbH. Wij hebben geen invloed op sites van derden en controleren niet of andere aanbieders de geldende privacybepalingen naleven. 

15 Wijzigingen in de privacyverklaring 
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te passen aan de geldende voorschriften voor de privacybescherming.